Velkommen til Larkollen idrettslag


 

Viktig info vedr. koronavirusutbruddet:
Hallen er delvis åpnet for noen aktiviteter.
Grunnet manglende kapasitet til å ivareta smittevernshensyn
er trimrommet stengt på ubestemt tid.
Det gjøres en ny vurdering om åpning etter sommerferien.

Har du spørsmål knyttet til dette se: Kontakt oss for kontaktinformasjon