Meny Lukk

Koronainfo

Oppdatert informasjon pr. 28. april 2021

Idrettslaget følger myndighetenes retningslinjer for smittevern.
Det er nå tillatt med innendørs trening for barn og unge under 20 år. Utøvere under 20 år er unntatt anbefalingen om 1 meters avstand ved utøvelse av selve aktiviteten der dette er til hinder for normal utøvelse. Anbefalingen om å holde minst 1 meters avstand gjelder imidlertid i alle situasjoner utover dette.

Når det gjelder gruppestørrelse er anbefalingen inntil 20 personer for barn og unge innendørs og utendørs, og inntil 20 personer for voksne som trener utendørs.

For LIL sin del betyr det mulighet for mer eller mindre normale treninger for utøvere under 20 år, og du får beskjed av din trener når aktivitetene starter opp igjen. For voksne gjelder foreløpig bare utendørs trening i grupper opp til 20, med minst 1 meters avstand.

Trimrommet holdes fortsatt stengt da vi ikke har kapasitet til å ivareta smittevernhensynet godt nok. De som har betalt for trening for 2020, får trene ett år uten ekstra avgift når vi åpner opp igjen for bruk av trimrommet.

Har du spørsmål knyttet til dette se: Kontakt oss for kontaktinformasjon