Meny Lukk

Årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte i Larkollen idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte i Larkollen IL. Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Årsmøtet avholdes på Teams lørdag den 20. mars 2021 kl. 13.00. Lenke til det digitale møtet finnes nederst på siden.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars 2021 til styreleder@larkollenil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, lenger ned på denne siden.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret
Larkollen 19. feb. 2021


Årsmøtedokumenter:

Innkalling i PDF-format
Saksliste og årsberetninger
Forslag til budsjett for 2021
Resultatrapport for 2020
Balanserapport for 2020
Resultat 2019 og 2020 mot budsjett 2021
Valgkomiteens innstilling
Revisjonsberetning

Her finner dere underskrevet referat/protokoll fra årsmøtet: Protokoll 2021