Meny Lukk

Årsmøte 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Larkollen IL.
Årsmøtet avholdes på klubbhuset lørdag den 25. mars 2023 kl. 12.00.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11. mars 2023 til styreleder@larkollenil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, lenger ned på denne siden.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret
Larkollen 14. januar 2023


Årsmøtedokumenter:

Signert årsmøteprotokoll

Saksliste

Forslag til budsjett for 2023

Balanse- og resultatrapport 2022

Virksomhetsplan 2022-2024, med handlingsplan for 2023

Kontrollutvalgets beretning

Innstilling til ny valgkomite

Årsberetninger for 2022

Valgkomiteens innstilling for 2023

Forslag til kontingent for 2023