Meny Lukk

Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte i Larkollen idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte i Larkollen IL.
Årsmøtet avholdes på klubbhuset lørdag den 19. mars 2022 kl. 12.00.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars 2022 til styreleder@larkollenil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, lenger ned på denne siden.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret
Larkollen 1. feb. 2022


Årsmøtedokumenter:

Signert protokoll fra årsmøtet


Innkalling (i PDF-format)

Saksliste

Forslag til budsjett for 2022

Resultat- og balanserapport for 2021

Virksomhetsplan 2022-2024, med handlingsplan for 2022

Årsberetning for 2021

Kontrollutvalgets beretning

Innstilling til ny valgkomite

Valgkomiteens innstilling til styre for 2022

Forslag til kontingent for 2022

Alle årsmøtedokumenter samlet i én fil: Last ned