Meny Lukk

Årsmøte 2024

* signert protokoll fra årsmøtet finnes lenger ned på siden

Styret innkaller herved til årsmøte i Larkollen IL.
Årsmøtet avholdes på klubbhuset lørdag den 9. mars 2024 kl. 12.00.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 24. februar 2024 til styreleder@larkollenil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, lenger ned på denne siden.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret
Larkollen 24. januar 2024


Årsmøtedokumenter:

Signert protokoll fra årsmøtet 2024

Saksliste årsmøte 2024

Årsberetninger fra styret

Regnskap for 2023: Resultatrapport, balanserapport, regnskap pr. avdeling

Styrets økonomiske beretning

Kontrollutvalgets beretning

Innkomne forslag

Forslag til kontingent og treningsavgifter

Forslag til budsjett 2024

Handlingsplan 2024

Valgkomiteens innstilling til nytt styre og nytt kontrollutvalg

Styrets forslag til valgkomite

Alle årsmøtedokumenter samlet i én PDF-fil